Logo

Hoewel onze document scanner AI-detector een krachtige tool is voor het scannen en detecteren van documenten, is het belangrijk om te onthouden dat het model niet altijd even betrouwbaar is en dat hetalleen als indicatie gebruikt kan worden. Dit komt omdat AI-modellen gebaseerd zijn op gegevens die zijn gebruikt om ze te trainen, en deze gegevens kunnen bevooroordeeld of onvolledig zijn.

Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat onze AI-detector de hoogst mogelijke nauwkeurigheid biedt, kan het zijn dat het model bepaalde fouten maakt bij het scannen van documenten. Dit kan te wijten zijn aan factoren zoals te weinig tekst of onverwachte variaties in de tekst.

Om deze reden raden wij gebruikers aan om de resultaten van onze AI-detector alleen als indicatie te gebruiken en deze altijd te controleren op eventuele fouten of onjuistheden. Het is belangrijk om te begrijpen dat ons model geen menselijke beoordeling of interpretatie kan vervangen.

Een document wordt gedefinieerd als tekst met maximaal 200.000 karakters, inclusief letters, cijfers, spaties, symbolen, leestekens en speciale tekens. Deze beperking is ingesteld om de overbelasting van onze servers te voorkomen en om de kwaliteit en efficiëntie van onze diensten te waarborgen.

Het gebruik van onze dienst geschiedt geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij bieden onze dienst aan in de huidige staat en geven geen garantie op de resultaten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die voort vloeit uit het gebruik van onze dienst. Dit geldt ook voor gegevensverlies, winstverlies, bedrijfsstoringen of andere gevolgschade. Evenzo zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door derden of door overmacht.

Wij behouden ons het recht voor om onze dienst, de prijzen, de algemene voorwaarden en de privacyverklaring te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.